Hulpbronnen

Tijdens mijn laatste opleiding, NLP, heb ik geleerd over hulpbronnen. Hulpbronnen zijn datgene, diegene of acties, die je steunen of sterker maken. Dit betekend dat het doen, zien, horen of voelen van je hulpbron je goed doet. Waarbij je in een prettiger stemming komt en je emotioneel voedt. Vanochtend was mijn hulpbron het drinken van een cappuccino in het zonnetje wat me in een positieve stemming bracht. Misschien leuk om eens te kijken naar welke hulpbron jou stemming prettiger maakt, je energie geeft of wat het is wat je nodig hebt. Deze oefeningen zijn wellicht een hulpbron voor je, heerlijk even strekken met de zon op je lijf.

Interlace your fingers then turn your palms upward above your head as you straighten your arms

think of elongating your arms as you feel a stretch through your arms and upper side of your rib cage

hold 10 to 15 seconds

Excellent far slumping shoulders breeze deeply stretches 

shoulders back arms and hands

Hold your left arm just above your elbow with your right hand

As you look over your left shoulder gently pull your elbow thoughts the opposite shoulder untill a stretch is felt

Holds 10 to 15 seconds

Do both sides

Stretchs sides of shoulders, back off upper arms and neck

With  fingers interlaced behind your head, keep your elbows straight out to the side with your upper body erect

Now pull your shoulder blades toward each other to create a feeling of tension through your upper back and shoulder blades 

hold 5 seconds then relax 

stretches shoulders, chest and upper back